Підготовка кваліфікованих працівників проводиться на базі загальної середньої світи (11 класів).

Термін навчання - 1,5 роки. Навчання за дуальною формою, 70 % освітнього процесу проходить на піприємствах Донецької залізниці.  

1. З професії "Слюсар з ремонту рухомого складу"  на підставі стандарту професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О 7233.Н.52.21-2017.  У процессі навчання учням присвоюється кваліфікація: "слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду" та "слюсар  з ремонту рухомого складу 3 розряду". 

-кваліфікація: "слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду" - поетапна кваліфікаційна атестація - лютий, 2 курс навчання.   
- кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду" - поетапна кваліфікаційна атестація - березень, 2 курс навчання.

2. З професії "Оглядач вагонів"  на підставі  державного  стандарту професійно-технічної освіти  ДСПТО 7233.2 І.63.21.1-2014. У процессі навчання учням присвоюється кваліфікація:"оглядач вагонів 3 розряду", поетапна кваліфікаційна атестація  - листопад, 2 курс навчання.

3. З професії "Складач поїздів" на підставі  державного  стандарту професійно-технічної освіти  ДСПТО 8312. I 0.63.21-2014. У процессі навчання учням присвоюється кваліфікація: "складач поїздів 3 розряду", державна кваліфікаційна атестація - лютий 2 курс навчання .

Зимові канікули на 1 курсі з 29 грудня по 11 січня, на 2 курсі зимові канікули не передбачені. Літні канікули з 29 червня по 01 вересня.

Підготовка кваліфікованих працівників проводиться 

1. З професії "Слюсар з ремонту рухомого складу"  на підставі стандарту професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О 7233.Н.52.21-2017.  У процессі навчання учням присвоюється кваліфікація: "слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду" та "слюсар  з ремонту рухомого складу 3 розряду". Після одержання такої кваліфікації учень має можливість навчатись за наступною професією: "помічник машиніста".

2. З професії "Помічник машиніста тепловоза" на підставі стандарту професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О 8311.Н.49.20 – 2017.  Після закінчення навчання присвоюється кваліфікація "помічник машиніста тепловоза". Обов'язковою умовою для початку навчання за цією професією є наявність (отримання) кваліфікаційної категорії "слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду".

3. З професії "Помічник машиніста електровоза" на підставі державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО‌ ‌8311.1.‌ ‌І60048-2006‌ .  Після закінчення навчання присвоюється кваліфікація "помічник машиніста електровоза". Обов'язковою умовою для початку навчання за цією професією є наявність (отримання) кваліфікаційної категорії "слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду".

Детальніше...

Отримання повної загальної (профільної) середньої освіти

Лиманське професійно-технічне училище надає випускникам шкіл, які отримали базову середню освіту, профільну повну загальну середню освіту. 

Віповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 "Про затвердження типової  освітньої програми  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня" в училищі впроваджений  Державний  стандарт базової і повної загальної  середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.

Типова освітня програма  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня є обов'язковою складовою робочих навчальних планів за професіями, що здійснюють первинну професійну підготовку  на базі базової середньої освіти. Отримання  цієї освіти відбувається протягом 3-х навчальних років паралельно з отриманням професійної освіти. На 3 курсі учні проходять Державну підсумкову атестацію відповідно до діючих нормативних документів. За  підсумками навчання учні отримують "Свідоцтво про здобуття  повної загальної середньої освіти" державного зразка  у терміни закінчення повного курсу начання за певною професією (на 3 або на 4 курсі)

Детальніше...

Отримання професійної освіти

Відповідно до Законів України "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", "Положення про  організацію навчально-виробничого процесу  у професійно-технічних навчальних закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419  кожен заклад освіти складає головний документ - "Робочий навальний план". Структура  навчального плану підготовки кваліфікованих робітників та його змістовне наповнення визначається "Типовою базисною структурою навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах", затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України від 03.10.2010 № 947.

Складовими освітнього процесу  є загальноосвітня та професійна підготовка.  За результатами навчання учні отримують окремі документи про освіту, а саме "Свідоцтво про здобуття повної загальної  середньої освіти", "Диплом кваліфікованого робітника" або "Свідоцтво про отримання (підвищення) робітничої кваліфікації". Професійна підготовка складається з загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. До професійно-практичної підготовки входить виробниче навчання в майстернях закладу освіти, виробниче навчання на виробництві та виробнича практика.

Детальніше...

   
Авторські права 2022 © Лиманське професійно-технічне училище. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2014 © Українська локалізація Joomla! Україна.
© ALLROUNDER