Українська мова.

Тема консультації: "Власне висловлення"

Міністерство освіти і науки України  надало можливість здобувачам освіти випускного 3 -го курсу навчання проводити онлайн-підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.

Ознайомитись  з повною версією наказу МОНУ від 18.09.2018 № 1*9-555"Щодо онлайн-підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання" можна  тут

Перейти на сайт проекту "Будь розумним" можна за посиланням: https://besmart.eduget.com/  

Інформація  щодо організації навчального процесу
в Лиманському професійно-технічному училищі на період дії воєнного стану.

Освітній процес проводиться за змішаною формою навчання, а саме:

 1. теоретична  підготовка проводиться у дистанційному (онлайн) форматі.
 2. практична підготовка проводиться як у дистанційному (онлайн)  так і у очному (офлайн) форматі. Це питання вирішується у кожному випадку окремо в залежності від професії, курсу навчання та доступної матеріально-технічної бази.

Для навчання обрана корпоративна платформа Google Workspace.

 1. На кожен навчальний предмет викладачами створене вебсередовище у Classrome. Викладачі за допомогою месенджерів, безпосереднього спілкування телефоном долучають усіх учнів до цих навчальних класів.
 2. Корпоративна платформа передбачає можливість приєднання батьків (опікунів)  безпосередньо до кожного навчального класу, де вони мають можливість відслідковувати навчання своїх дітей. Цим процесом керують класні керівники та майстри виробничого навчання.
 3. Викладачі та майстри виробничого навчання проводять уроки за синхронною та асинхронною формами навчання.
  - Для проведення онлайн уроку за синхронною формою на корпоративній платформі закладена веб-конференція Meet, на яку створюється постійно-діюче посилання. Це посилання закріплене у кожному навчальному гугл-класі.
  - Викладач надає оголошення у стрічці повідомлень про дату та час такої зустрічі у синхронному режимі. Учні отримують ці повідомлення на власні телефони. Також ця інформація дублюється класним керівником та майстром виробничого навчання  у месенджерах на телефони учнів.
  - Батькам (опікунам), за потреби надається посилання на такий урок.
 4. Адміністрація училища контролює освітній процес у адміністративній частині корпоративної платформи Google Workspace та приєднується у якості другого викладача до кожного навчального предмета. За графіком внутріучилищного моніторингу відвідуються уроки, робиться аналіз якості надання освітніх послуг.
 5. Навчальний заклад працює на платформі ведення електронних журналів Atoms. Учні на цій платформі мають власні щоденники.

На виконання листа Департамента освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 23.09.2020 р. № 573/0/441-20 "Про поширення інформаційних відеороліків"

Пропонуємо вам переглянути наступні інформаційні матеріали:

Лікар Євген Комаровський про заходи профілактики коронавірусу 

Як знизити ризик інфікування новим типом коронавірусу?

Як уповільнити епідемію коронавірусу?

Обережно, COVID-19

Як діяти, якщо відчуваєте в себе симптоми ГРВІ або ж маєте підозру, що захворіли на коронавірус?

Карантин в Україні послаблено, але небезпека COVID-19 залишається

Пропонуємо також відвідати сторінку офіційного сайту департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

 

 

 

Виховання підлітка як майбутнього кваліфікованого фахівця, громадянина нашої країни, просто порядної людини -це така ж сама важлива функція навчального закладу, як і підготовка його професії. Але без допомоги батьків це навряд чи вдасться.

Ми звертаємось до батьків наших учнів з проханням про плідну співпрацю.

Наше звернення.

Порядок дій у  випадку булінгу у навчальному закладі

1.Педагогічний працівник закладу освіти у разі виникнення підозри щодо випадку, жорстокого поводження/домашнього насильства, або якщо є реальна загроза боулінгу, зустрічається з учнем намагається встановити контакт, довірливі стосунки, та надає емоційну підтримку, дотримуючись принципу конфіденційності.
2. Здобувач освіти письмово/усно повідомляє про випадок жорстокого поводження з ним.
2.Директор училища:
       • Розглядає звернення та реєструє у журналі обліку звернень та повідомлень про жорстоке поводження з учнями або загрозу його вчинення;
       • З’ясовує усі обставин булінгу відповідно до Закону  України  « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Методичних
        рекомендацій, щодо виявлення , реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими службами. згідно наказу МОНУ № 1047 від 02.10.2018 р.
      • Скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу та окреслює подальші дії.
До складу такої Комісії можуть входити педагогічні працівники, (у тому числі класні керівник, майстер в/н,) батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші зацікавлені особи.
      •  Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу повідомляє органи  Національної поліції України та Службу у справах дітей.
      • У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутися до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити 
        постраждалого.
3. Але за будь-якого рішення комісії керівник закладу забезпечує психологічну підтримку усім учасникам випадку.
4. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

З повним текстом документу ви можете ознайомитись за посиланням

В своїй роботі училище користується нормативним документом "Порядок застосування заходів виховного впливу", який  затверджений наказом МОН  від 28.12.2019 № 1646. З документом можна ознайомитись за посиланням

Шановні учні, батьки!

Звертаємо вашу увагу на недопустимість замовчування інформації щодо булінгу. Звертайтесь до керівництва навчального закладу.

Згідно Закону України « Про освіту», розділ І, статті 25, 26 директор Лиманського професійно-технічного училища:

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;
- скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

1. У випадку булінгу учень, або його батьки звертаються до директора училища з письмовою заявою щодо булінгу  (з дотриманням конфіденційності).
Також учень може звернутись до класного керівника або іншого педагогічного працівника у усній формі. В подальшому це питання розглядає директор училища.


2. 
Директор училища розглядає звернення  та вживає усіх необхідних  мір для його розслідування.

З формою написання заяви ви можете ознайомитись за посиланням

В своїй роботі училище користується нормативним документом "Порядок застосування заходів виховного впливу", який  затверджений наказом МОН  від 28.12.2019 № 1646.
Повний текст документу ви можете переглянути за посиланням.

Булінг (bullying, від анг. bully – хуліган, забіяка) (цькування) - це  діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

В училищі розроблений план заходів, щодо протидії булінгу.

З повним текстом можна ознайомитись тут.

"План заходів, спрямованих на запобігання  та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти " затверджений  наказом МОН ві 26.02.2020 № 293.
Це  документ, який взято за основу у роботі училища з питання планування  дій запобіганння булінгу. 
З повним текстом цього документу ви можете ознайомитись за посиланням.

Тренінг "Будуємо мирне середовище"

11 травня 2019 р. в Лиманському професійно-технічному училищі проведено позакласний виховний захід
Тема: Підлітковий булінг. Будуємо мирне середовище.
Мета: ознайомити учнів з поняттями, формами та протидією булінгу; виховувати почуття емпатії та переживання до людини, яка зазнає насильства; розвивати вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формувати навики відповідальної та безпечної поведінки.
В тренінгу прийняли участь учні 1-го і 2-го курсу різних груп.

    

   
Авторські права 2024 © Лиманське професійно-технічне училище. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна публічна ліцензія.
2006-2021 © Українська локалізація Joomla! Україна.
© ALLROUNDER