Управляти локомотивом має двоє: машиніст і його помічник.

Прогрес невпинно рухається вперед, перетворюючи все навколо, і залізниця не стала винятком. За останні десятиліття було випущено досить-таки багато нових моделей поїздів, здатних працювати в напівавтоматичному режимі. Однак це не змінило того факту, що управляти потягом  має двоє: машиніст і його помічник. Помічник машиніста електровоза забезпечує безпечний рух локомотивів на шляху прямування потяга,  виконує доручення машиніста по догляду за локомотивом, контролює роботу пристроїв безпеки і радіозв'язку,  при виявленні несправностей локомотива вживає необхідних заходів до якнайшвидшого їх усунення.

        

Учень нашого училища Чаплик Дмитро у 2016 році посів І призове місце на обласному та ІV призове  на Всеукраїнському етапі конкурсу професійної майстерності з професії "Помічник машиніста електровоза".

        

Випускники спеціальності працюють у локомотивних, моторвагонних депо, метрополітені та інших підприємствах залізничного транспорту.

Кваліфікаційна характеристика професії  "код 8311 "Помічник машиніста електровоза"

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: призначення, будову та принцип дії вузлів, механізмів, електричних та пневматичних схем електровоза; його обладнання та правила експлуатації, причини виникнення несправностей у роботі вузлів та механізмів електровоза, способи їх запобігання та усунення; види і якість палива, мастильних матеріалів, що застосовуються, норми їх витрат; призначення та будову контрольно-вимірювальних приладів, правила, види та терміни технічного огляду, ремонту та освідчення вузлів, колісних пар електровоза; правила обслуговування гальм; основи електротехніки, радіотехніки, гідравліки, механіки, пневматики, комп’ютерної техніки; Правила технічної експлуатації залізниць України; Інструкцію з сигналізації на залізницях України; Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України; чинні інструкції, накази, розпорядження та інші нормативні акти Укрзалізниці; у разі виїзду на дільниці суміжних держав - нормативні документи залізниць цих держав; основи трудового законодавства; положення про робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту; правила внутрішнього трудового розпорядку; нормативно-правові акти з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки.

Повинен уміти: допомагати машиністу електровоза керувати електровозом, підготувати електровоз до роботи, перевірити дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем електровоза. Контролювати роботу електровоза, основних його частин і механізмів під час руху поїзда. Здійснювати приймання та здавання електровоза з дотриманням чинних вимог. Під час водіння  пасажирських поїздів допомагати машиністу електровоза забезпечувати встановлений нормами режим електроопалення та вентиляції вагонів. Забезпечувати безпеку руху з дотриманням чинних вимог Правил технічної експлуатації, інструкцій, наказів, вказівок та виконання графіку руху поїздів і плану маневрової роботи. Допомагати машиністу електровоза не допускати ведення поїздів понад встановлені вагові норми для даної дільниці, перевантаження вузлів та агрегатів локомотива, порушень плавності ведення, умов посадки та висадки пасажирів під час водіння пасажирських поїздів. Контролювати роботу приладів безпеки, вузлів та агрегатів електровоза, перевіряє їх технічний та протипожежний стан. Дотримуватися періодичності контролю за роботою машин, механізмів та агрегатів локомотива на шляху прямування. Вживати заходи щодо економної витрати паливно-енергетичних ресурсів та матеріалів. Утримувати в справному стані інвентар, інструмент, сигнальне приладдя та індивідуальні засоби захисту. Брати участь у підготовці локомотива до комісійного огляду.

Загально професійні вимоги

       Повинен: раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватись норм технологічного процесу; знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології.

     Знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб, які навчатимуться за кваліфікацією: помічник машиніста електровоза.

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень –„Слюсар з ремонту рухомого складу” 3-го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією „Слюсар з ремонту рухомого складу” 3-го розряду не менше 1 року.

 Сфера професійного використання випускника

Залізничний транспорт: експлуатація локомотивів.

Специфічні вимоги.

Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18  років.

Стать:  чоловіча

Медичні обмеження: Професія протипоказана особам з розсіяною увагою, поганим зором та слухом, хворобами опорно-рухового апарату, емоційно не стійким людям.

 

   
Авторські права 2024 © Лиманське професійно-технічне училище. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна публічна ліцензія.
2006-2021 © Українська локалізація Joomla! Україна.
© ALLROUNDER