В Лиманському професійно-технічному училищі надаються додаткові послуги для здобувачів освіти на безоплатній основі.

1. Послуги спортивного напрямку.

В училищі після закінчення навчальних занять за основним розкладом керівником фізичного виховання проводяться спортивні секції з волейболу, баскетболу та легкої атлетики за додатковим розкладом.
Заняття починаються о 18 годині та проходять у спортивній залі училища.

В училищі в наявності сучасні спортивні тренажери, до яких учні мають доступ у час, коли проводяться додаткові секційні спортивні тренування.

кращі спортсмени беруть у часть у змаганнях на регіональном та обласному рівні, часто наші спортсмени займають призові місця.

2. В училищі працюють кружки художньо-прикладного напрямку неа безоплатній основі.
Це заняття  з техніки вишивання, вишивання бісером, скраббукінгу. Заняття проходять у приміщенні гуртожитку за окремим розкладом.

3. При кожному навчальному кабінеті створені гуртки.  Участь у гуртках безкоштовна.
Учні розширюють свої знання з предмету, займаються технічною творчісттю, створюють цікаві проекти. Такі гуртки працють після основних занять  за окремим розкладом.

В Лиманському професійно-технічному училищі проводиться навчання:

1. Професйно-технічне навчання випускників шкіл за регіональним або державним замовленням - за рахунок бюджетних коштів (безоплатно).

На платній основі за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб проводиться навчання:

1. Професйно-технічне навчання осіб, які вже мають професію, понад державне (регіональне) замовлення.
Розрахунок щомісячного розміру плати проводиться на початку навчального року 1 курсу навчання.
Плата розраховується на весь період навчання. Конкретна сума залежить від професії, кількості осіб, які будуть навчатись понад державне (регіональне) замовлення, терміну навчання.
Вартість  розраховується тільки з безпосередніх витрат на навчання,тому що училище є неприбутковою організацією.

2.  Курсове навчання, а саме підвищення кваліфікації, перепідготовка та первинна професійна підготовка, проводиться за кошти фізичних (юридичних) осіб.
В залежності від професії та виду навчання встановлюється термін навчання.
Уся сума коштів, яка необхідна для повного курсу, розподіляється на кількість осіб, які надали заявку на вступ.
Конкретно сказати скільки коштує навчання на одну  особу заздалегідь неможливо.
Ця сума залежить від фактичної кількості осіб, які будуть навчатись у конкретній навчальній групі.
До початку навчання уся сума здобувачами освіти оплачується наперед. Після початку навчання сума більше не змінюється. 
У випадку відрахування здобувача освіти за невиконання умов договору, кошти за навчання не повертаються.

В Лиманському професійно-технічному училищі проводиться навчання кваліфікованих робітників професій будівельного напрямку та залізничного транспорту.

Робітники цих галузей мають медичні обмеження. Особи, які мають захворювання опорно-рухових органів, групу інвалідності з цих питань не мають права працювати на будівництві та залізничному транспорті.
Такі особи не можуть пройти медичний огляд та відповідно не допускаються на навчання до нашого навчального закладу. Такі ж медичні обмеження стосуються осіб з порушеннями слуху та зору.

Тому в Лиманському професійно-технічному училищі не передбачені особливі умови доступності  для навчання здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

Для відвідувачів (осіб) з особливими потребами опорно-рухових органів  в училищі передбчений пандус на вході до навчального корпусу, двері з 2 половинок до приймальної, кабінету директора та секретаря.

 

Мова освітнього процесу - державна українська мова.

Відповідно до 

- Конституції України (стаття 10);

- Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 р. (стаття 7)

- Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25.04.2019 р. (стаття 21).

1. Мовою освітнього процесу в Лиманському професійно-технічному училищі є державна мова. Державна підсумкова атестація, яка проводиться в училищі, державна кваліфікаційна атестація, поетапна атестація з професій  проводяться державною мовою. Вступні співбесіди та іспити проводяться державною мовою.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"  
Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на рівнях  загальної середньої, професійної (професійно-технічної) державною мовою в  державних і комунальних закладах освіти.
Мовою зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття повної середньої освіти та вступних випробувань є державна мова, крім зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов.

2. В Лиманському професійно-технічному училищі  навчання мовою корінних народів України  та вивчення мови  відповідних народів та національних меншин не проводиться в зв'язку з відсутністю такових учнів (заяв). У випадку  надходження таких звертань  це питання буде вирішуватись в залежності від кільксті таких заяв на підставі діючого законодавства.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"  
Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття  загальної середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу України. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) із навчанням державною мовою.
Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини України в комунальних закладах загальної середньої освіти. 

3. В Лиманському професійно-технічному училищі особи з порушенням слуху не навчаютьсяВимоги щодо стану здоров'я  за інтегрованими професіями залізничного та будівельного напрямків забороняють  навчання особам з порушеннями слуху.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"  
Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови. 

4. В Лиманському професійно-технічному училищі  до інваріантної складової профільної середньої освіти входить обов'язкове вивчення державної мови  у кількості, яка передбачена стандартом загальної середньої освіти академічного рівня. 

 Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"  
Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної) в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

5. В Лиманському професійно-технічному училищі наразі не навчаються особи, які належать до корінних народів, національних меншин, іноземці та особи без громадянства. У разі прийому на навчання таких осіб буде вирішуватись питання щодо створення належних умов для вивчення державної мови.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"  
Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

6. В училищі вивчається англійська мова як іноземна у рамках  інваріантної складової профільної середньої освіти   у кількості, яка передбачена стандартом загальної середньої освіти академічного рівня. Викладання іноземної мови в училищі здійснюється державною та іноземною мовами.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти. 
Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою.

7. В училищі  освітніми програмами не передбачено  викладання окремих предметів  двома чи більше мовами.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
У закладах освіти відповідно до освітньої програми одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу..

8. В Лиманському ПТУ мови корінного народу, національної меншини  як окрема дисціпліна не вивчається на підставі відсутності заяв здобувачів освіти.  У випадку  надходження таких звертань  це питання буде вирішуватись в залежності від кільксті таких заяв на підставі діючого законодавства.

Витяг зі  статті 21 Закону України  "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни.

 

 

 Структура Лиманського професійно-технічного училища

Організаційно-правовий статус Лиманського професійно-технічного училища -  це заклад освіти. 

Основним видом діяльності  училища є освітня діяльність. 

Училище як суб’єкт господарювання діє  в статусі неприбуткового закладу освіти. 

Заклад освіти діє  як державний навчальний заклад, передбачається зміна  до  комунальної  форми власності.  

Структурно Лиманське професійно-технічне училище   здійснює  освітню діяльність за наступними складниками освіти:
1. Повна загальна середня освіта, рівень профільної  середньої освіти. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і здобувається в інституційних або індивідуальних формах, визначених законодавством, як правило, в закладах освіти (ст. 12 Закону України  "Про освіту")
Здобуття профільної середньої освіти передбачає професійне  спрямування 
- орієнтоване на ринок праці профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб учнів. Здобуття профільної середньої освіти за будь-яким спрямуванням не обмежує право особи на здобуття освіти на інших рівнях освіти. 

Результати навчання здобувачів освіти на  рівні повної профільної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

 2. Професійна (професійно-технічна) освіта:  перший (початковий) рівень  професійної (професійно-технічної) освіти, другий (базовий) рівень  професійної (професійно-технічної)освіти. 

Метою професійної (професійно-технічної) освіти є формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя.

Професійна (професійно-технічна) освіта здобувається на основі базової або повної загальної середньої освіти. Здобуття професійної (професійно-технічної) освіти на основі базової середньої освіти здійснюється з одночасним здобуттям профільної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту.

Лиманське професійно-технічне училище  також здійснює підготовку фахівців за окремими професіями без забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти. Особи, які з певних причин не можуть одночасно з набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової середньої освіти, а також  ті, які потребують реабілітації, мають право здобувати професійну (професійно-технічну) освіту в нашому навчальному закладі.

Учні, які закінчили повний курс навчання отримують окремі документи про повну загальну середню освіту та професійну (прфесійно-технічну) освіту встановленого зразка. 

Структурні підрозділи організаційно  не відокремлені. 

Управління закладом освіти

Засновником Лиманського професійно-технічного училища  є  Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації  (орган державної влади від імені держави,  який  відповідно до законодавства набув прав і обов’язків засновника).

 Схему управління закладом освіти можна переглянутити за посиланням 

 Регламентує управління закладом освіти стаття 24 Закону України "Про освіту"

Система управління закладом освіти визначається законом та установчими документами Лиманського професійно-технічного училища.

Управління Лиманським професійно-технічним училищем  в межах повноважень, визначених законами та установчими документами навчального закладу, здійснюють:

 
1. Засновник - Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації. Права і обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються  Законом України "Про освіту" та іншими законами України, установчими документами закладу освіти.
 
2. Керівник закладу освіти - директор училища. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.
 
3. Колегіальний орган управління закладу освіти.  Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених спеціальними законами. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і діяльності колегіальних органів управління закладу освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.
 
4. Колегіальний орган громадського самоврядування працівників училища  - колегіальна рада. Вищим органом колегіальної ради є загальні збори (конференція) колективу Лиманського професійно-технічного училища. Працівники училища мають право  як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів тощо.
 
5. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти створюється за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів.  Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку. Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.
6. Орган самоврядування здобувачів освіти - учнівське самоврядування.
7. Орган батьківського самоврядування - батьківський комітет училища, батьківські комітети навчальних груп.
8. Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу - соціальні партнери.
 
 
 
 

Дочірні категорії

   
Авторські права 2021 © Лиманське професійно-технічне училище. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2014 © Українська локалізація Joomla! Україна.
© ALLROUNDER