Порядок дій у  випадку булінгу у навчальному закладі

1.Педагогічний працівник закладу освіти у разі виникнення підозри щодо випадку, жорстокого поводження/домашнього насильства, або якщо є реальна загроза боулінгу, зустрічається з учнем намагається встановити контакт, довірливі стосунки, та надає емоційну підтримку, дотримуючись принципу конфіденційності.
2. Здобувач освіти письмово/усно повідомляє про випадок жорстокого поводження з ним.
2.Директор училища:
       • Розглядає звернення та реєструє у журналі обліку звернень та повідомлень про жорстоке поводження з учнями або загрозу його вчинення;
       • З’ясовує усі обставин булінгу відповідно до Закону  України  « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Методичних
        рекомендацій, щодо виявлення , реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими службами. згідно наказу МОНУ № 1047 від 02.10.2018 р.
      • Скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу та окреслює подальші дії.
До складу такої Комісії можуть входити педагогічні працівники, (у тому числі класні керівник, майстер в/н,) батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші зацікавлені особи.
      •  Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу повідомляє органи  Національної поліції України та Службу у справах дітей.
      • У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутися до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити 
        постраждалого.
3. Але за будь-якого рішення комісії керівник закладу забезпечує психологічну підтримку усім учасникам випадку.
4. Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

З повним текстом документу ви можете ознайомитись за посиланням

В своїй роботі училище користується нормативним документом "Порядок застосування заходів виховного впливу", який  затверджений наказом МОН  від 28.12.2019 № 1646. З документом можна ознайомитись за посиланням

Шановні учні, батьки!

Звертаємо вашу увагу на недопустимість замовчування інформації щодо булінгу. Звертайтесь до керівництва навчального закладу.

Згідно Закону України « Про освіту», розділ І, статті 25, 26 директор Лиманського професійно-технічного училища:

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;
- скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

1. У випадку булінгу учень, або його батьки звертаються до директора училища з письмовою заявою щодо булінгу  (з дотриманням конфіденційності).
Також учень може звернутись до класного керівника або іншого педагогічного працівника у усній формі. В подальшому це питання розглядає директор училища.


2. 
Директор училища розглядає звернення  та вживає усіх необхідних  мір для його розслідування.

З формою написання заяви ви можете ознайомитись за посиланням

В своїй роботі училище користується нормативним документом "Порядок застосування заходів виховного впливу", який  затверджений наказом МОН  від 28.12.2019 № 1646.
Повний текст документу ви можете переглянути за посиланням.

Булінг (bullying, від анг. bully – хуліган, забіяка) (цькування) - це  діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

В училищі розроблений план заходів, щодо протидії булінгу.

З повним текстом можна ознайомитись тут.

"План заходів, спрямованих на запобігання  та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти " затверджений  наказом МОН ві 26.02.2020 № 293.
Це  документ, який взято за основу у роботі училища з питання планування  дій запобіганння булінгу. 
З повним текстом цього документу ви можете ознайомитись за посиланням.

Тренінг "Будуємо мирне середовище"

11 травня 2019 р. в Лиманському професійно-технічному училищі проведено позакласний виховний захід
Тема: Підлітковий булінг. Будуємо мирне середовище.
Мета: ознайомити учнів з поняттями, формами та протидією булінгу; виховувати почуття емпатії та переживання до людини, яка зазнає насильства; розвивати вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формувати навики відповідальної та безпечної поведінки.
В тренінгу прийняли участь учні 1-го і 2-го курсу різних груп.

    

   
Авторські права 2024 © Лиманське професійно-технічне училище. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна публічна ліцензія.
2006-2021 © Українська локалізація Joomla! Україна.
© ALLROUNDER